TV-aksjonen i Etnedal

Av

Etnedølane brukar å vera rause på den årlege TV-aksjonen, også i år som pengane går til Kirkens Bymisjon.