Hei rådmann Jostein Aanestad.

Jeg skjønner ikke hvorfor en viktig avgjørelse fremmes når det foreligger så mange uklarheter. Vennligst gi meg svar på følgende spørsmål:

1. Jeg har hørt fra arealplanleggere at Liahaugstølen ikke er fortetningsområde. Det er å ta hull på et nytt areal. Hva mener du om det?

2. Hvorfor kan ikke Liahaugstølen ligge på vent til arealplanen er klar, slik statsforvalteren synes å mene at den bør gjøre?

3. Hvorfor er Liahaugstølen nødvendig utbygging nå?

4. Hva gjøres for å ta vare på bønder som vil produsere mat? Beitende dyr gir den beste matkvaliteten. Har administrasjonen og politikere noen gang besøkt og lyttet til stølsdrivere i Heimre Hedalsstølen?

5. Er skiløypen fra sentrum tilstrekkelig utredet, herunder undergangen ved riksveien, nok plass bak Bjellbølstølen, hensynet til hytteeier i Markavegen m.m.? Jeg har fremført spørsmålet flere ganger.

6. Hvorfor mener administrasjonen at det skal bygges grusvei ned til Stølslie? Hvem har bedt om/etterspurt den veien?

7. Skiløypen som er litt bratt øverst er enklest å legge i en sving til høyre ved «kneika». Hvorfor lytter og kommenterer ingen når det foreslås? Mye natur går unødig tapt om skiløypen flyttes til LNF-område.

8. Område H1 har ingen naturlig veiforbindelse. Bør ikke det være avklart innen saka skal ut på høring? Det har Øystre Slidre kommune uttalt tidligere.

9. Nå åpnes skogen opp for «bit for bit-utbygging», som medfører store utgravinger.

Liahaugstølen har bevaringsverdig gammel skog med gran, bjørk og mange vakre furutrær. Noen furutrær i nedre del av skogen er flere hundre år gamle. Hver dag hører vi om klimatiltak på tv og radio. Å la skog være i fred og bli gammel, er et godt klimatiltak som bidrar til langsiktig lagring av store mengder karbon i skogsjorden. Er det verdt å ofre verneverdig skog for unødvendig hyttebygging når verden er på vei mot klimakrise?

Les også

Liahaugstølen er utafor de anbefalte kriterier

10. Står Framsyn Fritid fast ved sitt erstatningskrav mot kommunen hvis de ikke kommer videre med sine planer?

11. Å fjerne adkomstveien for fire hytter og flytte den til bratt omvei, er det greit? Tas det ikke hensyn til deltidsinnbyggere som har vært her lenge og nyter fritiden på Beitostølen? De skyves på en ufin måte til siden og har ingen ord med i laget.

«Rein naturglede» og alle vakre ord som har blitt presentert fra kommunen ser ikke ut å ha forankring i virkligheten. Det er mange uklarheter vedrørende Liahaugstølen. Hele prosjektet halter fremover uten at noen av politikerne er våkne og ser hva som skjer. Tragisk at kommunens formannskap godkjenner nedbygging av naturen til evig tid i randsonen til høyfjellet. Fugleliv, elgtråkk og dyreliv forsvinner fra området. Ingen «Rein Naturglede» å se fram til på Beitostølen.