Uforsvarlig vedtak om snøscooterkjøring

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Terje Aasland, miljøpolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet mener fornøyelseskjøring med snøscooter i utmarka ikke er forenlig med tradisjonell naturopplevelse, friluftsliv og naturmangfold.

 Å utøve friluftsliv ute i naturområder uten støy er et fellesgode som er viktig å ivareta. Naturopplevelser er en av de viktigste årsakene til nordmenns interesse for å drive med friluftsaktiviteter. Dette er viktig å ivareta, sier Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

Aasland mener konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse er for store til at det er forsvarlig å åpne for en allmenn tilgang til fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark, slik Høyre, FRP og Senterpartiet på Stortinget nå har åpnet opp for. - Dette vil sannsynligvis medføre betydelig økt bruk av snøscooter og støy i norsk natur, sier Aasland.

Aasland viser til at «Lov om motorferdsel i utmark» i sin tid ble etablert som følge av behovet for å regulere ferdselen av hensyn til natur og friluftsliv, og Arbeiderpartiet mener dette fortsatt skal være hovedintensjonen med denne loven. Bruk av snøscooter bør først og fremst begrenses til allment aksepterte nytteformål.

- Arbeiderpartiet vil gi kommunene myndighet til å etablere snøscooterløyper i nærheten av eksisterende veinett og på ubrøyta snødekt skogsbilvei. Dersom dette skal fravikes, må det særskilt begrunnes. Dette vil være en balansert løsning for å ivareta både lokalt sjølstyre og gi muligheter til å bruke snøscooter til næring og nyttekjøring, og ivareta friluftsliv og tradisjonell naturopplevelse på en god måte, sier Terje Aasland.