ULNES: Anne Irene Opperud er fungerende kirkeverge, og forteller at tjenester som toalett og vanning av blomster og planter per nå ikke er mulig. Derimot har kommunen stilt seg villige til å sette ut en vanntank som er på plass fra torsdag, slik at i hvert fall vanning blir mulig.

Ikke fikset med en gang

Opperud sier at det jobbes med en varig løsning på problemet, men at det ikke ventes å løses i nærmeste fremtid - hovedsakelig på grunn av økonomi. Dette betyr at en bør sørge for at toalettbesøket er unnagjort før gudstjenesten, da dette vil være utilgjengelig fremover.

– Når vanntanken settes opp ber vi også alle ta hensyn til smittevern. Bruk hansker når dere fyller, og fyll bare det som er nødvendig.

Om tanken skulle være tom ved besøk, bes besøkende henvende seg til fellesrådet.