Ingen flere ulveskader så langt

Ole Knut Steinset i Statens Naturoppsyn har ikke fått inn nye meldinger om skadde eller drepte sau i Valdres. Det er heller ikke gjort nye observasjoner av ulv.

Artikkeltags