Lite rovviltskader hittil i år

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er registrert få rovviltskader på sau/tamrein hittil i år sammenlignet med tidligere år. Hvis denne trenden fortsetter ut beitesesongen blir det et av de laveste tapsårene siden 1990, skriver Fylkesmannen i Oppland.

DEL

Pr. 8. august er det meldt inn rundt 260 skadetilfeller til Statens naturoppsyn. Dette er enda litt lavere enn i 2016 da det også var et forholdsvis lavt tapsomfang på samme tid (370). I 2017 ble tallene høyere (629) i hovedsak på grunn av ulven som gjorde skader på Hadeland/Toten.

Det mest overraskende er det lave tapsomfanget som hittil i år er registrert på jerv (3) og gaupe (8). Ut fra det vi har hatt kjennskap til om aktivitet av flere forskjellige ulver i fylket, er det registrert et forholdsvis beskjedent tapsomfang (45).

Vi understreker at dette er tap som blir funnet og undersøkt. Det totale tapet vil være høyere da mye aldri blir igjenfunnet. Det er fortsatt 1-1,5 måned igjen av beitesesongen så tallene kan endre seg mye. Det totale skadeomfanget vil heller ikke være klart før søknadene om rovvilterstatning er innsendt og sammenstilt.

Det har vært en varm sommer, noe som gjør at kadaver nedbrytes raskere og blir vanskeligere å finne. Det fører til at det blir vanskelig å påvise dødsårsak på de som blir funnet. Godt vær gjør det likevel lettere å ha hyppig tilsyn, noe som øker muligheten for å avdekke skade. God smågnagertilgang som føde for rovvilt, varmens påvirkning på sauens beitemønster og rovdyra områdebruk, individuelle forskjeller hos rovdyr er også faktorer som kan spille inn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken