På­kjør­sel bak­fra i Bjørgokrysset, der to biler var involvert

I 16.30-tida ons­dag var det ei tra­fikk­ulyk­ke på E16 i Bjørgokrysset, der to bi­ler var in­vol­vert. To per­so­ner kla­get over nak­ke­smer­ter i et­ter­kant av ulyk­ka.