Personbil kom over i feil kjørebane og krasjet med semitrailer på Fagernes

En personbil som kom kjørende nordover på E16, kom over i feil kjørebane og krasjet med en semitrailer som kom kjørende sørover. Ei kvinne som satt i personbilen ble skadd og er sendt i ambulanse til Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik.