Pickup fikk skrens på speilglatt veg

E 16 nordover fra Røn er fortsatt avsperret, i påvente av at vrakene og vegen blir undersøkt av granskere.