Aurdal: E16, isras i Aurdal ca 150 meter nordvest for Bjørgokrysset der E16 og Fv 33 møtes. Trafikken stoppet opp der isen lå, meldte NRK.