De to trafikkulykkene i dag tidlig har medført store personskader. I Røn kolliderte to biler front mot front. Føreren av den ene bilen er sendt til Ullevål med luftambulanse, mens føreren av den andre bilen er sendt til legevakten på Fagernes. Det opplyser Line Fuglehaug, pressekontakt hos Sykehuset Innlandet.

Også etter den andre ulykken som oppsto mellom en ambulanse under utrykning og en personbil, er en person sendt til Ullevål med ambulansehelikopter. Vedkommende var en av to personer i ambulansen. Kollegaen er sendt til legevakten på Fagernes for behandling og observasjon. Føreren av den motgående bilen er også sendt til legevakten på Fagernes.

-Når det gjelder skadeomfanget på de to personene som er sendt til Ullevål har vi ingen oppdatert informasjon om hvor alvorlig skadet de er, sier Fuglehaug.

Avisa har kontaktet pressekontakten ved Ullevål sykehus. Her får vi oppgitt at det er for tidlig å forvente informasjon til offentligheten om status.