Un­der ko­ro­n­aen: Kor­leis kla­rer Vald­res seg kont­ra Gjø­vik, Land, Toten og Hal­ling­dal?

Kom­mu­na­ne har mis­ta sto­re skat­te­inn­tek­ter på grunn av ned­sten­gin­gar un­der koronaepidemien. Men Vald­res slepp litt bil­li­ga­re unna enn grannedistrikta Hal­ling­dal, Land og Gjø­vik, Land, Toten.