Gå til sidens hovedinnhold

350.000 til Ung i Valdres

Artikkelen er over 3 år gammel

Oppland fylkeskommune har bevilget 350.000 til Ung i Valdres for 2018.

Valdres: Oppland fylkeskommune har støttet de regionale ungdomssatsingene i flere år med både årlig støtte og perioder på tre år.

Ung i Oppland - Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 ble vedtatt av Fylkestinget 17.10.17, med visjon om at det skal være "godt å være ung i Oppland" - og at ungdom i Oppland skal vokse opp i et trygt og inkluderende oppvekstmiljø med mulighet til å utvikle sine ressurser gjennom aktiv deltakelse i skole, fritid og samfunnsliv, heter det i skrivet fra fylkeskommunen.

350.000

Ung i Valdres fikk innvilget 350.000 for sine mål- og satsingsområder som skrevet i søknaden.

For kulturbasert arbeid ved å blant annet utvikle Valdres VGS til et kultursenter for ungdom, bidra til å gi ungdom erfaring fra kulturbasert næring/øvrig næringsliv, og samarbeid med programfaget Entreprenørskap der Ung i Valdres følger opp en elevbedrift som promoterer Ung i Valdres.

For forebyggende helsearbeid ved å legge til rette for tid og rom for fysisk aktivitet, trivsel og sunn mat, samarbeide tett med Ungdomskontaktene i Valdres og videreføre-/utvikle ordningen "Hjem for en 50-lapp".

Og for å stimulere til tilflytting/tilbakeflytting ved å gi ungdom et bilde av at Valdres er et godt sted å bo der ungdom gis muligheter og blir tatt på alvor, og fremme unges motivasjon, holdninger og vilje til næringsvirksomhet og arbeid i Valdres.

Kommentarer til denne saken