Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom inviteres til stølsdrift og ljåslått. Nå kan du bli «Junior ranger»

Nå er det bare å glede seg til sommeren. I år tilbys både stølskurs og slåttekurs i Valdres. Begge kursene er knytta til Thomas og Kathrin Aslaksby sin gard i Dale og støl i Ole i Øystre Slidre.

Dale, Øystre Slidre: I Valdres er mange ungdommer nysgjerrige på støling, ysting, slått, natur og tradisjoner. Hvordan kan de få slippe til? Svaret er «Ung i Park», aktive stølsbrukere og fargerike blomsterenger. Det skriver Valdres natur- og kulturpark i en pressemelding.

Ungdom i naturen

Valdres Natur- og kulturpark, Naturvernforbundet i Valdres og Nørrestogo gard vil ha ungdom i naturen i sommer. Sammen arrangerer de både stølskurs og slåttekurs. Kursene er åpne for alle under 35 år.

– Valdres Natur- og Kulturpark har, i tillegg til Ung i Valdres, en egen satsing på ungdom og natur, Ung i Park. Ung i Park er en del av et nettverk for ungdom mellom 13 og 18 år i alle Europeiske parker under navnet «Junior Ranger», forklarer prosjektleder for Ung i park i Valdres, Katharina Sparstad.

Aktivitetene kan være i samarbeid med skoler, frivillige organisasjoner i parken eller ungdommene selv.

– Hensikten er å skape aktiviteter der unge kan utforske og lære mer for å bli bedre rusta til å ta vare på naturen i framtida. Det er sjølsagt også viktig at det folk har det trivelig i lag, sier Sparstad.

Stølskurset

På stølskurset går turen til fjells rett over St. Hans til Olestølen og Thomas og Kathrin Aslaksby.

– Her får de unge budeiene melke geiter og yste kvit og brun ost. Melk er en spennende råvare med mange muligheter, og de får også innføring i melkas biologi og mikroorganismer. På Olestølen er det særdeles naturskjønt med beitelandskap som har spesielt rikt biologisk mangfold. Beiter med rikt mangfold gir melk med ekstra god kvalitet.

Les også

Slår et slag for ljåslåtten

Slåttekurset

– Rikt mangfold er det også i slåtteenga på husmannsplassen Dalen i Øystre Slidre. Også denne er hos Thomas og Kathrin Aslaksby. Enga her er en ekte slåtteeng, det vil si natureng som aldri har fått smake verken sprøytemidler eller kunstgjødsel. Slike enger er ofte svært artsrike og har dessverre blitt sjeldne, forteller Sparstad videre.

– Her får du være med på slått med ljå og tohjuling, bruk av håndredskap og hesjing. Du får også lære om det biologiske mangfoldet i enga. Forkvaliteten, tørking og berging av foret er sjølsagt også viktig. Og for slåtteengene er det viktig å ta vare på frøbanken for det biologiske mangfoldet. Vi håper på bra slåttevær og fortørk, og om været holder blir det også tid til en dukkert, avslutter Sparstad.

Les også

Slåttesamling i Heggenes: – Slå for livet – fra jord til jur til bord!

Kommentarer til denne saken