Selv består vårt råd av ungdom, og vi har derfor mye innsikt på ungdom og ungdomslivet. Etter to år med covid-19 og nasjonal nedstengning, vil vi hjelpe til med eventuelle psykiske forstyrrelser som kom frem under denne perioden.

Psykisk helse er et viktig tema, ikke minst for ungdom. I Elevundersøkelsen 2021 viser det seg at 14 prosent av ungdom i Øystre Slidre mellom 5. trinn og vg3 slet med psykiske plager innen en uke før undersøkelsen ble tatt. For alle Valdres-kommunene ligger dette tallet på 15,6 prosent (Ungdata).

Årsaker til dette kan være covid-19 pandemien som satte et stopp for sosiale møteplasser for unge, skolerelatert stress og at færre unge holder på med organisert aktivitet. Foreløpig er det vanskelig å si noe om bruk sosiale medier i hverdagen også kan være en faktor for psykiske plager blant unge.

Vårt ungdomsråd ønsker dermed å hjelpe med å senke dette tallet. Som følge av dette har vi tatt stort initiativ for å videre utbygge ulike sosiale tilbud i kommunen. I en hverdag der mye av livet skjer over nett, er det viktig å ta seg tid til å fysisk være sammen med andre. Dette vil være kritisk for å forebygge psykiske plager.

Mye av arbeidet vårt kan du finne på Tingvang. I 2017 ble skateparken etablert. Året etter kom ungdomsklubben Gapahuken. Lydkåken er et band-hus der ungdomsband får muligheten til å spille på ulike instrument samt prøve seg på mixing og lydredigering. Dette tilbudet ble etablert i 2020. I skateparken har det nylig blitt holdt skatearrangement med stort engasjement fra skatere i hele Valdres. Ungdomsband fra Lydkåken og andre lokale band har holdt ungdomskonserter på Gapahuken, der vi igjen ser stor begeistring blant de unge.

I starten av 2023 skal et nytt tilbud bli tilgjengelig. Dette tilbudet heter NE-S. NE-S er en nylig etablert forening som vil tilby en møteplass der ungdom og unge voksne kan møtes for å spille videospill sammen. Dette vil være det første tilbudet for «gaming» i Valdres. Vi så at dette ville være et tilbud som ville treffe flere- og nye unge som tidligere tilbud ikke har truffet. Hvert år har ungdomsrådet i Øystre Slidre et budsjett som vi kan bruke på aktiviteter og arrangementer rettet mot ungdom. I år valgte vi å bruke denne summen på NE-S.

Ungdom er noe Ungdomsrådet i Øystre Slidre brenner for, og det er ikke noe vi kommer til å gi oss med. Vi skal fortsette arbeidet vårt med å videreføre det vi allerede har startet opp med. I tillegg skal vi klare å finne nye metoder, utfordringer og muligheter for å engasjere ungdom i kommunen.