Ungdommens stemme styrkes

Ungdomsråd har blitt lovpålagt i alle kommuner, og nå vil ungdommene i Valdres ha plass i regionrådet.