Ungdommen i Etnedal vil endre tankegangen fra å være ei hyttekommune til at Etnedal er et bra sted å bo

Torsdag drøfter formannskapet i Etnedal blant annet plan for befolkningsutvikling. Ungdomsrådet har vært særdeles aktive og levert ei smørbrødliste som slettes ikke er til å le av.