Kommunene plikter å tilby skolehelsetjeneste til ungdommer i videregående skoler. Trange Kommune budsjett gjør det vanskelig å organisere et godt nok tilbud til ungdom.

I videregående skoler i tidligere Oppland fylke ble skolehelsetjenesten del finansiert av fylkeskommunen. Fra 2022 må alle kommuner finansiere alt selv. Skolehelsetjeneste skal være organisert slik at unge kan komme direkte på døren uten avtale. Et lavterskeltilbud med åpen dør til helsesykepleier.

Kommunene fikk ett år til å planlegge organiseringen av tilbudet.

Helsesykepleiere som utgjorde tilbudet i skolehelsetjenesten i de videregående skolene, ansatt av fylkeskommunen, har fått sine oppsigelser. De fleste av dem har fått tilbud om samme jobb, med en kommune som arbeidsgiver. Dessverre gjelder det ikke alle helsesykepleiere. Dette gjør oss bekymret. Vi er redd ungdom kommer til å møte en stengt dør på hos helsesykepleier.

Vi husker alle ungdomstiden, da vi levde i øyeblikket. Avgjørelser ble tatt på innfall, med utfall som kunne visse seg å være positive eller negative. Negative opplevelser som ble til vonde følelser. Klumpen i magen som satt fast i dagevis.

For ungdom med negative opplevelser er en åpen dør hos helsesykepleier en hjelp til å se at livet svinger. Ikke alle opplevelser er positive, men det er en del av livets normale opp- og nedturer som må erfares. Helsesykepleier jobber etter helsefremmende prinsipper, ved å snakke om normalreaksjoner på de utfordringene ungdommene møter. Og de gir dem redskaper for å håndtere svingningene.

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig. Dette er essensielt for at det skal være et godt tilbud til unge. Det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet og bruk av tjenesten. En skolehelsetjeneste som ikke er tilgjengelig, kan føre til at de som kanskje trenger det mest ikke tar kontakt. Dessverre er ikke alt ungdom opplever normale variasjoner i livet.

Ungdom som faller utenfor, slutter på skolen. Eller ungdom som havner i feil miljø, med rus som en del av hverdagen. Ungdom som sliter med psykisk sykdom som medfører selvskading, alvorlige spiseforstyrrelse og selvmordstanker.

Det handler om ungdom i alle samfunnslag.

Antallet ungdom som har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten grunnet psykisk sykdom øker raskt. I Innlandet har denne økningen vært på hele 25–30 prosent, bare det siste året.

For mange av ungdommene med psykisk sykdom har nettopp helsesykepleier vært det første kontaktpunktet for å få helsehjelp. Det er helsesykepleier som har hjulpet dem videre i behandlingssystemet. Døra til helsesykepleiere i skolehelsetjenesten må stå åpen for alle ungdommene i den videregående skolen.

Kommunene plikter å holde den åpen, men trange budsjetter holder døra stengt. Vi opplever at kommunes oppgaver i form av lovpålagte plikter og krav er for store innenfor dagens budsjett.

Når den døra er stengt, er det ungdommen som taper.