Kommuneoverlege Tor Inge Kristianslund i Etnedal slår fast at kommunen fortsatt ikke har noen som er smittet. Og han forteller at hele kommunens ledelse er villig til å gjøre drastiske grep i kampen for å holde situasjonen slik så lenge som mulig. Han berømmer rektor, rådmann, kommunalsjefer og etatsjefer og virksomhetsledere for å vise enighet og oppfinnsomhet.

Radikale skole-grep

8-10 klasse i Etnedal får hjemmeundervisning fra og med i morgen, fredag. Syvende klasse skal møte på skolen som vanlig. dette fordi trinnet skal gjennom en pliktig vaksine før påske som ikke har noe med korona å gjøre.

– Vi må få vaksinert barna mens de er friske. Derfor gjør vi dette i morgen, sier Kristianslund.

Når det gjelder elevene i barneskolen fra første til sjette trinn, så skal de fortsatt gå på skolen. Men alle elevene blir delt inn i to grupper som skal holde til i hver sin sone av skolebygningen. De to gruppene holdes helt adskilt, slik at ikke alle elever og lærere må i karantene selv om en person blir syk.

–I barnehagen har vi utrolig flaks. Der er bygningen laget slik at vi kan dele inn i fire klart definerte soner både ute og inne. Det er neppe tenkt i forhold til en pandemi, men det kunne vært bedre, sier Kristianslund. En slik løsning reduserer konsekvensene av en eventuell smitte drastisk, fortsetter han.

Stengte dører på Etnedalsheimen

På kommunehuset skal mange av de ansatte nå over på hjemmekontor. På Etnedalsheimen skal dørene holdles stengt. Fra og med nå skal du ha veldig gode grunner for å slippe inn om du ikke jobber der. – Om din kone ligger på dødsleiet skal du få være der. Men vi er på et slikt nivå, sier Kristianslund.

– Et annet viktig grep er at vi ikke lenger tillater at ansatte på Etnedalsheimen jobber andre steder i kommunen. Vi må forhindre at folk vandrer fra arbeidssted til arbeidssted, særlig de som jobber på de mest utsatte stedene. Det samme gjelder derfor også på Kirkevold.

Sent men godt

Kristianslund har vært ganske nådeløs i sin kritikk av sentrale myndigheters tiltak mot koronavirus. Men han synes det nå begynner å komme gode tiltak på plass, og han er ikke minst fornøyd med anbefalingene som kom fra fylkesmannen i går.

– Nå håper og tror jeg at vi i Norge og i Etnedal kan få på plass så drastiske virkemidler at vi klarer å holde stand en stund. Men vi må ta altså ta slike store grep nasjonalt og lokalt. og vi må holde de grepene lenge nok. jeg tror det nytter, om vi er tøffe nok.