BEGNADALEN: 23 førere tråkket for hardt på gasspedalen, og fikk forenklete forelegg for hastighetsoverskridelse.

Høgeste hastighet var 111 km/t i 80-sone.