UP sto langs E16 ved Tingnes. Torsdag var det mobilbruk som sto i fokus. Og det viste seg nødvendig