UP kontrollerte fart og promille ved Rogne kirke torsdag kveld

Ingen av de 85 førerne som blåste i måleren hadde promille. Det gikk ikke fullt så bra i radarmålingen.