121 km/t i 60-sone ved Joker. Det kostet selvfølgelig førerkortet

UP satte opp fartskontrollen langs fv 51 ved Jokerbutikken i Tisleidalen fredag klokken 18.20. Det ble kostbart for mange.