Ut­ford­ring for bygg og an­legg: Man­ge kvir seg for stør­re in­ves­te­rin­gar på grunn av ko­ro­na­si­tua­sjo­nen

– Man­ge er red­de for sto­re in­ves­te­rin­gar no. Der­for ser vi no ein ne­ga­tiv trend, sei­er dag­leg lei­ar i Tvei­ta­bru Bygg AS, Odd Mag­ne Grythe, som også snak­kar for den ny­etab­ler­te fab­rik­ken i3 Ele­ment AS, som ligg vegg i vegg med Tvei­ta­bru Bygg.