- Trist om utbyggingen må utsettes

Syver Anmarkrud fra Snarøya vil starte salget av leilighetene på Leirasanden Brygge så fort som mulig. De har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan, da atkomstveg, takvinkel og byggegrense avviker fra Norbert Kühns opprinnelige planer. Søknaden anbefales avslått av rådmann, som mener den nye planen fraviker på flere vesentlige punkter.

Artikkeltags