64 mottok fag- og svennebrev på Valdres vidaregåande skule fredag kveld

Månostogo var pynta til fest, og nærmere 160 personer var til stede under årets utdeling av fag- og svennebrev på Leira.