Tallet på utenlandske overnattinger på norske overnattingssteder var i august nesten tilbake på samme nivå som før koronapandemien, viser tall fra SSB.

Det var det nesten 2 millioner utenlandske overnattinger i Norge i august, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 129 prosent fra i fjor og nesten på nivå med 2019, før koronapandemien.

Antallet norske hotellovernattinger falt med 8 prosent, sammenlignet med august i fjor, men antallet overnattinger var likevel 109.000 høyere i antall enn i 2019.

– Åpne grenser betød flere muligheter for nordmenn i år, men likevel klarte hotellene å beholde de høye tallene sammenlignet med i fjor, sier Kristin Aasestad i SSB.

Sammenlignet med 2019 var det 18 prosent færre utenlandske overnattinger i august. Fremdeles er det få overnattinger av mennesker fra Asia, og sammenlignet med august 2019 er antallet overnattinger av personer fra Kina, Japan og Sør-Korea bare 10 prosent i år.

(©NTB)