Utflytter Ann Marie (35): – Slik livet mitt er nå, er det ikke aktuelt å flytte tilbake til Valdres

Denne sommeren intervjuer avisa Valdres valdriser som har flytta fra distriktet, for å høre hvorfor de flytta, hva de driver med nå, og om de noen gang vil flytte tilbake til Valdres. Ann Marie Aasdokken Løland er fra Skrautvål, og er 35 år gammel. Nå bor hun på Otta i Gudbrandsdalen, og sier at det er usikkert om hun flytter tilbake til Valdres.