Utfordrende tider for JVB

Koronakrisa har rammet kollektivtransport-næringa hardt, og mange selskapet sliter med røde tall. Fra fredag 26. juni starter Jotunheimen og Valdres Bilselskap (forkortet JVB) opp antall ruter på Valdresekspressen og Øst-Vest Xpressen tilnærmet lik normalen, men må fortsatt forholde seg til halvert kapasitet. Det skaper store utfordringer.