Utrykning med stigebil gjennom Fagernes, viste seg å være pipebrann i Skrautvål