Legg til rette for ei aktiv fritid for alle: Har nærmare 1000 sportsartikler til gratis utlån, og det brukast flittig

Utstyrssentralen i Øystre Slidre veks i omfang, og stadig fleire nyttar tilbodet, fortel Liv Vingdal og Tore Granli.