Utvida skulder er eit alternativ

Det finst også alternativ til å bygge full gang- og sykkelveg.