Nytt år og ytterligere kvoter med alminnelig «dumskap» og politisk korrekt vås, er vel nærmere sannheten for folk flest. Sist år forsvant fylkesmannen, men ikke slik det burde ha vært, nemlig ved å ta vekk en anakronisme i vårt flere ganger overregulerte samfunn. Nei, i stedet kom et politisk korrekt navneskifte i tråd med et tullevedtak fra sist vår.

Lensmannen som hederskront tittel er borte og erstattet med noe rimelig intetsigende. Jeg leser at redaktøren i lokalavisen fokuserer på at man ikke lenger kan snakke om mann og kvinne i medisinsk undervisning. Hva med nordmenn, står også det begrepet for utgående i knefallet på dumhetens alter? Skal man følge forvirringen hos naboen i øst, må vel nordhen være innafor og kan høste bifall hos dumhetens fanebærere. Kanskje skulle vi ta skrittet fullt ut å skrive på engelsk «northhens» som vel skulle bety nordhøner ...

Politisk korrekthet, eller enklere sagt, dumhet, trenger seg inn på flere og flere områder.

Våre styrende eliter gjør ikke noe imot. Snarere applauderer politiske og andre organer tullballet som wokebølgen og tilsvarende ideer. Lite og ingenting blir gjort for å forsvare vår vestlige kultur og verdigrunnlag. Vi blir så tolerante at vi skiller ikke mellom Loke og Tor. «Skit og ull i ei øskje» var et uttrykk bestemor mi brukte.

På overnasjonalt plan ser dumskapen ut til å være den mest dominerende. Det siste jeg fikk med i dag er at all vaksinering skal være frivillig, og at det ikke må medføre «diskriminering», Europarådets resolusjon 2361 fra januar 2021. Altså, slipp til uvaksinert personale i førstelinjen i kampen mot viruset. Å bruke vett og forstand blir altså diskriminering i vårt forskrudde system. Slikt er uforståelig for folk flest, de styrende og de styrte har for lengst skilt lag. Et skritt til siden og to tilbake kan vanskelig kalles fremskritt for folket.