Uværet i ferd med å gi seg: Fv 53 Tyin – Årdal er åpnet igjen