Vald­res­kom­mu­na­ne: Føre­bur mar­ke­ring 8. mai – ven­tar på na­sjo­na­le fø­rin­gar for 17. mai

Vald­res­ord­fø­ra­ra­ne er i gang med å planlegge fei­rin­ga av fri­gje­rings­da­gen 8. mai, men ven­tar på na­sjo­na­le fø­rin­gar for 17. mai.