Vald­res­mo­del­len kan re­du­se­re kost­na­den frå 150 til 100 mil­li­o­nar: Kri­se­pak­ke kan gje Vald­res 3,3 ki­lo­me­ter ny eu­ro­pa­veg

– Kjem det skil­ling, kan veg­ut­bet­rin­ga mel­lom Turt­nes og Øye set­jast i gang alt to-tre må­na­der et­ter ein an­bods­run­de, sei­er sek­sjons­sjef As­bjørn Stens­rud i Sta­tens veg­ve­sen re­gi­on Aust.