Stor glede og stolthet i Valdres Arbeidssenter: Kvalitetsikringsgodkjent for 5. gang

Valdres Arbeidssenter AS fikk nylig melding om at bedriften fyller alle kriteriene i kvalitetssikringssystemet «Equass Assurance».