Valdres Arbeidssenter er stengt inntil videre – opprettholder vaskeriet og handling til eldre og funksjonshemma

Holder hjula igang: Marianne Sivesind på vaskeriet på Valdres Arbeidssenter på Leira stryker her tøy for en viktig kunde.

Holder hjula igang: Marianne Sivesind på vaskeriet på Valdres Arbeidssenter på Leira stryker her tøy for en viktig kunde.

Valdres Arbeidssenter AS, som tilbyr arbeid for mennesker som av ulike årsaker har behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver, er delvis ute av drift. Kun varehandling og vaskeri driftes nå.

DEL

Leira/Fagernes: Det arbeidsretta tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA) er stengt for de fleste av tiltaksdeltakerne. Etter at påleggene kom fra myndighetene måtte vi gjør en risikovurdering, og vi la ned all virksomhet fra torsdag 12. mars, forteller daglig leder Ernst Løksa.

Beholder to oppgaver

Valdres Arbeidssenter AS har to typer arbeidsoppgaver som er såkalt samfunnskritiske funksjoner – eller oppgaver om du vil.

– Vi har avtale om at vi handler for eldre og funksjonshemma. Den opprettholder vi, og så vasker vi klær for en del helseinstitusjoner og omsorgsboliger. De to oppgavene er i drift fortsatt, men jeg presiserer at bringing og henting av klesvask har fått endra rutiner, med krav om nye hygienetiltak i koronaperioden, tilføyer Løksa.

– Dette med å handle dagligvarer for eldre og funksjonshemma er noe vi har holdt på med lenge, men det var egentlig Nord-Aurdal kommune og de ulike basene som spurte for noen år tilbake, om vi kunne gjøre dette. Vi plukker ut varer og leverer til klienter rundt omkring i nærmiljøet vårt, forteller Løksa.

Tiltaksdeltakerne er stort sett heime fra jobb, men det gjelder ikke alle. Vi har et par, tre som jobber, av totalt 64 stykker. Det er cirka 60 stykker som dermed ikke er i jobb akkurat nå, forteller Løksa.

– Vi har ikke permittert noen, for vi driver denne bedriften med betydelige tilskudd, understreker Løksa.

Vask: Frank Skattebo på Valdres Arbeidssenter henter og leverer klesvask til institusjoner og omsorgsboliger.

Vask: Frank Skattebo på Valdres Arbeidssenter henter og leverer klesvask til institusjoner og omsorgsboliger.

Ringer på og løper

– Nå ringer vi på døra og løper, når vi kommer med varer til folk. Hver enkelt base og heimetjenesten koordinerer handlelistene, og vi plukker varer og kjører ut. Det er opp mot 20 personer som våre ansatte handler for hver onsdag, og dette er en fast ordning vi har.

– Likeså er det slik med klesvask for omsorgsboligene rundt omkring. Stort sett er det personale som gjør dette, men onsdager er det en rekke folk som bidrar med dagligvarehandling.

– Vi ser fram til å møte tiltaksdeltakerne igjen, og håper ikke denne unntakstilstanden blir altfor langvarig og skaper altfor store utfordringer for våre ansatte., sier Løksa, som trer av som daglig leder 1. mai. Da overtar Rune Andre Kværna som daglig leder, og Løksa trapper ned og blir rådgiver i 40 prosent stilling.

Artikkeltags