Disse vil bli brannkonstabler og aspiranter i Valdres brann- og redningstjeneste

Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR) har ledige stillinger som brannkonstabel og aspirant ved flere brannstasjoner.