Brannsjefen fikk fortelle statsråden hva som er viktigst for beredskapen i Valdres og Distrikts-Norge

Brannsjef Laila Lien Østgård hos Valdres brann- og redningstjeneste fikk møte samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde fredag. Sammen med direktør Øistein Gjølberg Karlsen i KS Bedrift Brann og redning snakket de om beredskap i Distrikts-Norge en times tid.