Valdres brann- og redningstjeneste investerer i ny brannstasjon på Bagn til 12,5 millioner kroner

Representantskapet til Valdres brann- og redningstjeneste har nylig at møte der de banket gjennom budsjett for 2020 og økonomiplanen for årene framover. En ny brannstasjon på Bagn i 2020 og fremskutte enheter (brannbiler) i Røn og Grindaheim i 2019, samt ny framskutt enhet i Hedalen i 2020, er de store investeringene.