31 utrykninger i Valdres som følge av ekstrem tørke i sommer

Artikkelen er over 1 år gammel

Valdres brann- og redningstjeneste hadde hele 31 "alarmerte hendelser" i direkte tilknytning til den ekstreme tørken i Valdres i sommer. Nå har Fylkesmannen innstilt på at de får en halv million kroner i skjønnsmidler, for å dekke opp overtidstimer, ekstra vaktordning og utgifter ellers.