Brannvesenet er raskere ute enn helse og politi: – Vi merker at vi gjør mer politioppgaver enn tidligere, sier brannsjefen

Stadig flere akuttoppgaver som vanligvis utføres av politi og helsevesen, overlates til brannvesenet. – Vi merker at vi gjør mer politioppgaver enn tidligere og vi holder også på i lengre tid med disse oppgavene, sier brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste IKS.