Gå til sidens hovedinnhold

Valdres dårligst på vern: Mulig vern av Valdresflye

Artikkelen er over 2 år gammel

Visste du at det er flere sjeldne og utrydningstrua fugler som holder til ved Øvre og Nerre Fisketjedne på Valdresflye? Sammen med Leirungsdalen og Heimdalen, er Valdresflye blant områdene i vår region som nå skal verne-vurderes på grunn av unike naturkvaliteter. 

Det er lite vernet areal i Valdres, sammenlignet med Oppland for øvrig. Det ønsker fylkesmann å gjøre noe med. Størrelsen og sammenhengen på det verna arealet er rett og slett ikke god nok, sett ut fra en naturfaglig vurdering.

Lite vern i Valdres

- Valdres er nok den regionen i Oppland som kommer dårligst ut med tanke på vernet areal. Det er lite vernet areal i regionen, og for dårlig dekt opp med tanke på alle de vernekvalitetene som finnes her, bekrefter Kolbjørn Hoff, seniorrådgiver hos Fylkesmann i Innlandet.

I fylkesmannens innspill i rapporten «Supplerende vern – fase 1» foreslås det å utvide vernearealet i Jotunheimen- og Langsua nasjonalpark, og i tillegg knytte disse to nasjonalparkene sammen til et sammenhengende verna fjelløkosystem.

- Tapet går fort

- Valdresflye og Heimdalen kan være naturlige knutepunkt, for å knytte disse to nasjonalparkene sammen. Det er viktig å ta vare på større, sammenhengende økosystemer. Et nettverk av verneområder er viktig for at arter skal kunne vandre mellom områdene, og for å dekke opp for artens biotopsbehov, som blant annet varierer med sesongene, forklarer Hoff.

Slike korridorer av vernet landskap skal med andre ord sikre artsmangfoldet og naturkvaliteter, som er under sterkere press enn noen gang.

- Tap av naturmangfold går utrolig fort, slår seniorrådgiveren hos fylkesmann fast.

Truede arter i Valdres

Hoff forteller at det er mange ulike vernemotiver som ligger bak innspillet om å utvide de to nasjonalparkene. Her finnes areal rikt på spesielle fugler, flora og vegetasjon, og spesielt kalkrike områder, for å nevne noe.

- På Valdresflye er det viktige våtmarksområder, særlig i området rundt Fisketjednet. Det er et svært viktig hekkeområde for en del høgfjellsarter i Oppland. Her er det en rekke fjellhekkende fuglearter, slik som fjelljo, myrsnipe, havelle, lappspurv og ender som bergand og sjøorre. Flere av disse fuglene er truede arter, forteller Hoff.

Økt bruk og påvirkning av området, gjør disse fugleartene på Valdresflye mer utsatt.

- Vi ser en utfordring her, og med et vern vil vi blant annet kunne ha mulighet til å regulere ferdsel i området, om det viser seg nødvendig.

- Vern utelukker ikke bruk

Samtidig skal ikke vern være en stopper for bruk av naturen, tvert om mener Hoff.

- Vi har ikke tenkt at et mulig vern skal komme til hinder for bruken av området. Vi mener derimot et vern er et positivt tiltak som kan brukes i markedsføringen av regionen og av reiselivsaktører. Vern og reiseliv kan gå hånd i hånd. Det er i alles interesse at artsmangfoldet ivaretas, slik at det ikke bare blir landskap igjen, sier Hoff.

- Ikke helt akutt

Han understreker at innspillet om å verne mer areal i Valdres, og knytte Jotunheimen- og Langsua nasjonalpark sammen, er basert på en naturfaglig vurdering, som det nå er opp til departementet og vurdere videre. Ingenting er utredet, eller bestemt og det er i så fall langt fram.

Spørsmålet er hvordan det vil gå med de truede fugleartene på Valdresflye i mellomtiden?

- Dette er først og fremst innspill til en langsiktig vernestrategi. Vi opplever ikke situasjonen i disse områdene som helt akutt, avslutter Hoff.

Kommentarer til denne saken