- Å selge fra seg eierkontrollen i ett selskap som produserer energi basert på lokale naturressurser blir helt feil

Formannskapet i Nord-Aurdal sa enstemmig ja til å selge kraftressurser til utenlandske eiere. Nå snur politikerne og et enstemmig kommunestyre sier nei til salg.