Valdres FK har flytta loppemarkedet sitt til Coop-kjelleren