Vald­res FK per­mit­te­rer tre­ner Ole Anders Ul­ven. Klubben sliter tungt økonomisk

Av

Vald­res FK skri­ver i en pres­se­mel­ding ons­dag at de har sendt per­mit­te­rings­var­sel til A-lags­tre­ner Ole Anders Ul­ven. Ul­ven er per­mit­tert til 15. feb­ruar 2020 – inn­til vi­de­re. Permitteringen er gjort på bak­grunn av klub­bens øko­no­mis­ke si­tua­sjon og pro­ble­mer med å ut­be­ta­le lønn.