Valdres folkehøgskole inn i det grønne skiftet: – Vi har kuttet i antall flyreiser og skal bruke Jotunheimen til ny linje

Rektor Jens Rindal ved Valdres folkehøgskole er storfornøyd med søkertallene til sine linjer, tross i at de har skjært ned på antall flyreiser til eksotiske mål i utlandet. Allerede ved førsteinntaket kan han si at skolen er fylt opp.