– Bidrar til et levende museumsmiljø

Valdresmusea setter pris på at unge, lovende folkemusikere søker til de gamle husa.