Valdres Fysioterapi AS har tatt i bruk videoteknologi for å følge opp pasientene

Etter at helsemyndighetene påla Valdres Fysioterapi AS å stenge lokalene fra 16. mars som følge av koronasituasjonen, har fysioterapeutene tatt i bruk teknologien for å kunne holde kontakten med pasientene. Nå følges disse opp via videosamtaler.